תהליכי גישור לגירושין

בתהליך הגישור לגירושין, תגיעו לפגישה משותפת בקליניקה. במהלכה, תתבצע הערכה ראשונית הנוגעת לבשלותכם לתהליך הגישור. לאחר הסבר כללי על התהליך, ייחתם הסכם שיפרט את מחויבויותיו של כל אחד מהצדדים, ולאחר מכן נקבע יחדיו את מסגרת המפגשים העתידית ותתבצע הערכה בנוגע לזמן הדרוש לתהליך.

 

תהליך הגישור הקלאסי, כולל גיבוש הסכמות בשלושה נושאים עיקריים:

 

ילדים - משמורת, זמני שהות בשגרה ובחג, התייחסות לסוגיות מיוחדות, הכנת הילדים לפרידה ולשינויים הכרוכים בה

מימון הילדים - מזונות וכלכלת הילדים לרבות תשלומי מדור, חינוך, רפואה והוצאות מיוחדות

רכוש - נכסים אישיים ומשותפים, כלי רכב, זכויות פנסיוניות, מוניטין עסקי ונכסי קריירה, חובות​

התהליך מותאם לצרכיו ולמצבו הייחודי של הזוג, ולרוב נעשה בשיתוף עם עורך דין לענייני משפחה. לאחר גיבוש ההסכמות, יכתב הסכם הגישור שיקבל תוקף של פס"ד בערכאות המשפטיות.