top of page

תיאום הורי למגשרי משפחה

%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%94%
לוגו שקוף.png


"מטעם ביה"ס להכשרה - "המגשרים
הקורס מיועד למגשרי משפחה שמעוניינים לשלב תהליכי "תיאום הורי" בקליניקה לגישור, כחלק ממענה ארוך טווח ליחידה המשפחתית

הקורס מעניק לבוגריו הבנה מעמיקה בהליכי תיאום הורי המותאמים ללקוחותיהם של מגשרי משפחה, ומאפשר למגשרי משפחה לשלב "שירות חדש" בקליניקה. הקורס מתמקד בעבודה עם קונפליקט גבוה דרך המודל של התיאום ההורי ומשלב רכישה של מיומנויות וכלים פרקטיים שמטרתם שיפור תקשורת הורית לקויה. בקורס נמחיש את השלכות הסכסוך ההורי על הילדים ונקיים סימולציות עם שחקנים, שמטרתן להכין את הסטודנטים ל"שטח" בצורה מיטבית
שילוב הליכי תיאום הורי בהליכי גישור משפחה וגירושין מבטיחים מענה עתידי להורים בכל הקשור לילדים וצרכיהם, ומונע את הדרדרות היחסים ההוריים ואת הפגיעה הפוטנציאלית בילדים

 

לבדיקת התאמה והרשמה, צרו קשר

הילה 054-5445210

 052-3227708 מורן 

bottom of page