top of page

תיאום הורי 

מודל התיאום ההורי פותח בארה"ב ומטרתו לתת מענה להורים לאחר גירושין בקונפליקט גבוה. הורים בקונפליקט אשר מתקשים להגיע להסכמות באשר לניהול הורותם המשותפת חווים קושי ותסכול, ומייצרים עבור ילדיהם מציאות קשה ומורכבת.

התיאום ההורי מציע להורים דרך אחרת להתמודד עם תחושת חוסר האונים והכעס מול בן הזוג לשעבר וההורה בהווה. העבודה בו הנה יישומית ותחומה בזמן, ושמה דגש על הילדים ועל צרכיהם.

התוצר של תהליך התיאום ההורי הנו בניית תכנית הורית משותפת, מפורטת ומוסכמת בין ההורים; מטרת התכנית היא מתן מענה לפערים הקיימים בחיי היום יום בין ההורים וכתוצאה מכך הקטנת החיכוך הבין הורי - לטובתם של הילדים.

ניתן להשתמש בתיאום הורי גם במקרים בהם עולים קשיים בניהול הורות משותפת, וללא קשר לפרידה או לגירושין.

 

במקרים מסוימים התיאום ההורי יתבצע במשותף עם מתאמת הורית נוספת. זאת במטרה ליצור שילובי ידע מפרופסיות שונות שביכולתם לסייע ולקדם את הליך התיאום ההורי, ולעזור להורים לנהל את ההורות המשותפת בצורה המיטבית. 

"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל,

תאמין שיכולים לתקן"

רבי נחמן מברסלב

לוגו שקוף.png
bottom of page