top of page
חיפוש

תיאום הורי- הזווית המשפטית

במקרים בהם מגיע לפתחו של בית המשפט תיק של הורים המצויים בקונפליקט עצמתי,

ישנן שלוש דרכים אפשריות להתנהל מולו:

1. מתן הכרעה שיפוטית מידית. הכרעה זו תתבסס על חוות דעת גורמי המקצוע והחומר המשפטי המונח בפני ביהמ"ש, ולאחריה יסתיים הטיפול בתיק

2. פניה לאפיקי טיפול כפויים מכוח הוראת חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך-1960

3. הישארות במסלול של תיק משמורת וחיוב ההורים בתיאום הורי

האפשרות של הפניית ההורים לאפיקי טיפול כפויים תמיד נשארת "על השולחן", אך בתיקים בהם מתרשם ביהמ"ש כי אין בעיה של מסוגלות הורית אלא קונפליקט זוגי חריף, יעדיף להפנות את ההורים לתיאום הורי . בנוסף, במקרים של סכסוך קשה עם חשש לניכור הורי עתידי, מעדיף ביהמ"ש לא לסגור את התיק מידית באמצעות החלטות שיפוטיות, אלא לייצר תהליך שיוכל לסייע למערכת המשפחתית ובפרט לילדים לשפר את התקשורת. מטרת העל של בתי המשפט, היא להגיע למצב בו ההורים מסוגלים "לראות" את טובת ילדיהם מעבר לסכסוך הזוגי ולטובתם האישית.


ביהמ"ש טוען, כי למרות שהתיאום ההורי הנה פרקטיקה חדשה יחסית בישראל, היו מקרים כי התיאום הצליח ועשה שינוי בחייהן של משפחות בקונפליקט גבוה. כיום, ההפניה לתיאום ההורי אינה רק דרך בימ"ש ולעתים תגיע כהמלצה של עו"ס לסדרי דין - אותה יאמץ ביהמ"ש בפס"ד. ביהמ"ש יכול להמליץ על מתאם הורי מוסמך ספציפי (בעל התמחות מקצועית שתהיה רלוונטית למשפחה), או להעביר את התיאום לרשות המקומית בה מתגוררים ההורים. בחלק מהרשויות ישנם מתאמים הוריים, הנמצאים לרוב בתחנות לשלום המשפחה. ישנה אפשרות לבקש מינוי של מתאם הורי ספציפי בתיק (כמובן, במידה והוא מקובל על שני ההורים) אם הבקשה לתיאום נעשית על ידי עורכי הדין / על ידי עו"ס לסדרי דין.

להלן מטרות התיאום ההורי כפי שבית המשפט בישראל מגדיר אותן:

1. אבחון הבעייתיות המשפחתית וההורית, המונעת הנמכת הקונפליקט ההורי, שיתוף הילדים וחשיפתם לו

2. בניית תכנית הורות משותפת על כל רבדיה, עם יישום זמני ומיידי ועם תכנית ארוכת טווח

3. הגנה על הילדים מפני מאבק ההורים, קונפליקט נאמנויות ומתחים

4. הורדת רמת המתח במשפחה כולה, ובין ההורים בפרט

5. הבטחת ביצוע החלטות שיפוטיות הנוגעות להורים ולילדים, והיחסים ביניהם

6. תיווך בין ההורים ביחס לביצוע המשימות ההוריות

7. חיזוק מעורבות הדדית של ההורים בחיי שני הילדים

8. פיקוח על ההתנהגות והגישה ההורית ביחס לכל מצב וסיטואציה,תוך מתן דיווחים לגורמים המעורבים בתיק (בימ"ש, עו"ס לסדרי דין) בדבר הצלחות ו/או אי ביצוע החלטות שיפוטיות ומקצועיות.

72 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובות


bottom of page